Parkování, ceník

Informace pro cestující s parkovacím voucherem...

Často kladené dotazy (FAQ)...

Ceník parkovného (platný od 1.1.2023):

Volný výjezd 1x denně do 20 minut na vjezdový parkovací lístek.

Každá započatá hodina (1-2 hod.) 60

Dlouhodobé parkování

1 den (3-24 hod.) 200
2 dny 400
3 dny 500
4 dny 600
5 dní 750
6 dní 850
7 dní 1 000
8 dní (zvýhodněný tarif) 1 000
9 dní 1 200
10 dní 1 350
11 dní 1 450
12 dní (zvýhodněný tarif) 1 450
13 dní 1 700
14 dní 1 800
15 dní (zvýhodněný tarif) 1 800
16 dní 2 050
17 dní 2 200
18 dní 2 300
19 dní 2 400
20 dní 2 550
21 dní 2 650
+100 Kč za každý další započatý den

Držitelé průkazu ZTP: 30 minut parkování bez poplatku, 1. a 2. hodina sleva 50 %

Platební místa:

 • Platební automaty (2 v příletovém terminálu, 1 ve spojovacím traktu mezi příletovým a odletovým terminálem a 1 u výjezdu z parkoviště)
  • platba v hotovosti (CZK)
  • platba platební kartou
 • Přepážka Zákaznického centra v odletovém terminálu (uprostřed naproti vstupu do terminálu)
  • platba v hotovosti
  • platba platební kartou
  • uplatnění voucherů od cestovních kanceláří

 

Vouchery od cestovních kanceláří


 1. Cestující, který obdržel od cestovní kanceláře (CK) voucher na zvýhodněné parkování bez QR kódu, je povinen dbát jejích pokynů.
 2. Cestující, který obdržel od CK voucher na parkování zdarma s QR kódem, je povinen dbát současně těchto pokynů:
  • Při vjezdu na odstavnou plochu přiloží ke čtecímu zařízení vjezdového stojanu voucher, který obsahuje QR kód, tímto se aktivuje parkovací cyklus a systém si zaznamená RZ vozidla (pouze za účelem identifikace při výjezdu) a vozidlo je závorovým systémem vpuštěno na parkoviště.
  • V případě, že z nějakého důvodu nedojde k inicializaci závorového systému, např. poškozením voucheru v místě QR kódu a tudíž čtecí zařízení nebude schopno QR kód načíst, je na voucheru uveden šestimístný PIN kód. PIN kód lze zadat na vjezdovém stojanu pomocí numerické klávesnice a je nutné jej potvrdit křížkem (#).
  • V případě, že se cestující, který má od CK voucher, neidentifikuje jedním z výše uvedených způsobů při vjezdu na odstavnou plochu a stiskne tlačítko pro vytištění parkovacího lístku, neaktivuje tím vlastněný voucher a je povinen ihned po zaparkování vozidla kontaktovat přepážku Zákaznického centra a předat jít voucher a parkovací lístek k nápravě.
  • Cestující zaparkuje na libovolné volné vyznačené parkovací stání.
  • Před výjezdem z parkoviště je nutné si předem zkontrolovat údaje na voucheru (především den, do kdy byl voucher vystaven), v případě, že již voucher pozbyl platnosti, je nutné kontaktovat přepážku Zákaznického centra.
  • Při výjezdu je nutné vozidlem krátce zastavit na úrovni výjezdového stojanu, rozpozná-li parkovací systém RZ vozidla, automaticky otevře závoru.
  • V případě, že nedojde k otevření závory automaticky, je nutné přiložit ke čtecímu zařízení QR kód na voucheru a závora se otevře.
  • V případě, že nedojde k otevření závory přiložením QR kódu ke čtecímu zařízení stojanu, je nutné zadat PIN, potvrdit jej křížkem (#) a závora se otevře.
  • Pokud při vjezdu či výjezdu nedojde k otevření závory, je možné kontaktovat obsluhu parkoviště telefonicky přes vjezdový/výjezdový stojan pomocí tlačítka s piktogramem telefonu.

 

Často kladené dotazy (FAQ)

Je možné si parkovací místo zarezervovat?
Parkovací místo je možné si předem rezervovat zde. Kapacita parkovišť je dostatečná.

Je kapacita parkoviště dostatečná?
Na letišti je k dispozici 1400 parkovacích míst. U nás zaparkujete vždy.

Co když kapacita parkoviště bude naplněná?
V takovém případě máme k dispozici záložní parkoviště v areálu letiště, kam vás v případě potřeby naši pracovníci nasměrují.

Jsou na parkovišti vyhrazená místa v případě, že disponuji parkovacím voucherem od cestovní kanceláře?
Můžete využít kterékoliv volné parkovací místo na parkovišti.

Je nějak rozlišeno dlouhodobé a krátkodobé parkování?
Z hlediska vyhrazeného parkovaní nikoliv. Ceník parkoviště však delší dobu parkování zohledňuje.

Je parkoviště hlídané?
Parkoviště není hlídané, ale je oploceno a vjezd i výjezd je zabezpečen závorovým systémem. Parkoviště je pod stálým dohledem a pracovníci letiště provádí pravidelné i namátkové kontroly.

Kdy se hradí parkovné?
Parkovné uhraďte až před opuštěním parkoviště. Po zaplacení parkovného či uplatnění parkovacího voucheru budete mít 20 minut na opuštění parkoviště.

Lze platit kartou?
Platebními kartami můžete platit ve všech platebních automatech a na přepážce Zákaznického centra v odletovém terminálu.

Lze platit parkovné v cizí měně?
Hotově pouze v českých korunách nebo platební kartou.

Kam si mám uschovat parkovací lístek?
Parkovací lístek je doporučeno uschovat tak, aby nedošlo k jeho mechanickému poškození či znehodnocení vlivem slunečního záření. Z tohoto důvodu nenechávejte parkovací lístek za oknem vozidla.

Co když parkovací lístek ztratím?
Kontaktujte přepážku Zákaznického centra v odletové hale. Poplatek za ztrátu parkovacího lístku je 2 000 Kč.

Jaká je provozní doba přepážky parkovného?
Jsme vám k dispozici vždy, když se odbavují pravidelné nebo sezónní lety. Mimo tuto dobu lze hradit parkovné v parkovacích automatech.

Mohu změnit registrační značku na parkovacím voucheru?
Ano, změna je možná přes provozovatele webu MyParking.io v pracovní dny v době 9-17 na následujících kontaktech: Tel: +420 734 204 321, Email: info@myparking.io

Mohu změnit datum a čas příjezdu na parkovacím voucheru?
Pro změnu data a času příjezdu se obraťte na provozovatele webu MyParking.io v pracovní dny v době 9-17 na následujících kontaktech: Tel: +420 734 204 321, Email: info@myparking.io, kde s Vámi změnu vyřeší.

Mohu přijet s jiným vozidlem, než jsem uvedl při rezervaci?
Můžete, nedojde však k automatickému otevření závory pro vjezd /výjezd a bude nutné naskenovat QR kód nebo zadat PIN a potvrdit jej #.

Po rezervaci jsem neobdržel parkovací voucher.
Po rezervaci obdržíte na uvedený email potvrzení o platbě a parkovací kartu. Někdy se emaily nachází v hromadné poště nebo SPAMu.

Je nějaká časová tolerance na příjezd / odjezd?
Ne, časy uvedené na parkovacím voucheru jsou pevně dané, hlídané systémem.

Let měl zpoždění a nestíhám odjet včas.
Dostavte se na přepážku Zákaznického centra v odletové hale, kde s Vámi bude dořešen další postup.

 

Provozovatel parkoviště

B.A.W.D.F. s.r.o.
tel.: +420 545 521 175
parkoviste@bawdf.cz

Provozní řád parkoviště ke stažení.search