Rezervace parkovacího stání

Komfortní parkování přímo na letišti Brno-Tuřany, přímo před terminály odlet a přílet

Jedná se o venkovní oplocené nehlídané parkoviště, kde vjezd i výjezd je zabezpečen závorovým systémem. Parkoviště je pod stálým dohledem a pracovníci letiště provádí pravidelné i namátkové kontroly. Parkovat lze na jakémkoliv volném parkovacím místě. V případě naplnění kapacity parkoviště bude parkování vozidel zajištěno na náhradních plochách v prostorech letiště, přednostně pro rezervované parkování.

Datum a čas příjezdu:
calendar

Uveďte čas nejdřívějšího příjezdu na letiště včetně časové rezervy před odletem (doporučujeme 3 hodiny před plánovaným odletem).

Datum a čas odjezdu:
calendar

Uveďte čas nejpozdějšího odjezdu z letiště včetně časové rezervy po příletu (doporučujeme 2 hodiny po plánovaném příletu).

Platný email:

RZ vozidla:

Pokračovat

Přístup na parkoviště v případě platné rezervace

Při příjezdu v době platnosti rezervace, se Vám po načtení RZ vozu kamerou u vjezdu na parkoviště automaticky otevře závora. Přístup je možný i na základě načtení QR kódu nebo po zadání PINu – obojí Vám bude zasláno po dokončení rezervace.

Výjezd z parkoviště

Pokud opouštíte parkoviště v době platnosti rezervace, tak se Vám opět i závora na výjezdu automaticky otevře. V případě, že nedojde k otevření závory automaticky, je nutné přiložit ke čtecímu zařízení QR kód na voucheru, nebo zadat PIN a závora se otevře.

Pokud při vjezdu či výjezdu nedojde k otevření závory, je možné kontaktovat obsluhu parkoviště telefonicky přes vjezdový/výjezdový stojan pomocí tlačítka s piktogramem telefonu.

search