Bezpečnostní pravidla a zásady

 Předměty zakázané přepravovat v kabinových zavazadlech
 Předměty zakázané přepravovat v zapsaných zavazadlech
 Nejčastější dotazy - zakázané předměty
 Průběh bezpečnostní kontroly

 • S veškerými přepravními podmínkami se seznamte ještě před cestou na letiště, v případě pochybností se obraťte na leteckou společnost, s níž cestujete, nebo na letištní informace. Při přípravě na cestu ověřte, zda přepravované předměty nejsou pro přepravu zakázány.
 • Pro komfortní průběh odbavení se na letiště dostavte s dostatečným časovým předstihem. Při odbavení na check-in přepážkách se dotazem u personálu ujistěte, zda některý z předmětů, jež hodláte přepravovat v kabinovém zavazadle není nutné přeložit do zavazadla zapsaného.
 • Po příchodu na stanoviště bezpečnostní kontroly vyčkejte, až na Vás přijde řada. Respektujte vymezené koridory a pokyny bezpečnostních pracovníků, přispějete tím k plynulému průběhu bezpečnostní kontroly.
 • Veškeré tekutiny, aerosoly a gely předložte k detekční kontrole odděleně od Vašeho kabinového zavazadla.
 • Ze zavazadla vyjměte dále rozměrnější elektroniku (notebook apod.) a odložte ji do přepravky.
 • Položte zavazadlo na pás rentgenového zařízení.
 • Do přepravky si odložte všechny kovové předměty, např. mobilní telefon, klíče, cigarety, drobné mince, peněženku.
 • Do přepravky odložte i svůj svrchní oděv (kabát, bundu).
 • Vyčkejte instrukcí bezpečnostního pracovníka a po jeho pokynu projděte detekčním rámem. Přijměte klidně případné vyzvání k dodatečné kontrole, není namířena proti Vám osobně.
 • Vaše zavazadlo a odložené věci budou podrobeny bezpečnostní kontrole. Pokud budete bezpečnostním pracovníkem vyzváni k otevření zavazadla, případně k předložení některého z kontrolovaných předmětů k následné prohlídce, buďte, prosím, nápomocni a bez výhrad to akceptujte. Po ukončení bezpečnostní kontroly si nezapomeňte vzít zpět své zavazadlo a všechny odložené předměty.
 • Neponechávejte svá zavazadla bez dozoru!
 • Řiďte se pokyny letištního personálu.
 • Dodržujte zákaz kouření v odbavovací budově. Kouření je umožněno pouze na vyhrazených místech.

Předměty zakázané přepravovat v kabinových zavazadlech

Střelné zbraně a ostatní předměty s účinky jim podobnými 

Zařízení, jež je možné použít s cílem způsobit vážné zranění vymrštěním projektilu nebo v jejichž případě se toto použití jako možné jeví, včetně:

 • veškerých střelných zbraní (krátkých i dlouhých střelných zbraní, kulových zbraní, brokových zbraní)
 • replik a imitací střelných zbraní
 • částí střelných zbraní (kromě puškohledů a zaměřovačů)
 • střelných zbraní na stlačený vzduch a CO2, např. pistolí, zbraní vystřelujících diabola, pušek a zbraní vystřelujících
 • signálních zbraní
 • startovacích pistolí
 • hraček napodobujících zbraně všech druhů
 • paintballových zbraní
 • kuší
 • praků a katapultů
 • harpun a oštěpů
 • luků, samostřílů a šípů
 • zapalovačů ve tvaru zbraní.

Ochromující zařízení

Zařízení, jejichž specifickým účelem je ochromit nebo znehybnit, včetně:

 • prostředků způsobujících šok, například paralyzérů (stun guns), taserů a obušků s elektrickým paralyzérem (stun batons)
 • zařízení na omračování a zabíjení zvěře
 • ochromujících a zneschopňujících chemických látek, plynů a sprejů, například sprejů s dávivými plyny, pepřových sprejů, paprikových sprejů, slzného plynu, kyselinových sprejů a repelentů na odpuzování zvířat a živočichů.

Předměty s ostrým hrotem nebo ostrou hranou

Předměty, jež lze použít s cílem způsobit vážné zranění, včetně:

 • předmětů určených k sekání, například seker, sekyrek a sekáčků
 • sekyrek na led a cepínů
 • holicích břitev
 • řezáků s ulamovací čepelí
 • nožů s čepelí delší než 6 cm
 • nůžek s ostřím delším než 6 cm měřeno od otočného čepu
 • vybavení pro bojová umění s ostrým hrotem nebo ostrou hranou
 • mečů, šavlí a dýk
 • obuvi s hroty
 • vrhacích harpun
 • bruslí na led
 • nožů vyhazovacích nebo vystřelovacích s čepelí jakékoli délky
 • skalpelů
 • mačet
 • lyžařských a turistických holí.

Pracovní nářadí

Nářadí, jež lze použít s cílem způsobit vážná zranění nebo ohrozit bezpečnost letadla, včetně:

 • páčidel
 • vrtáků a vrtacích hrotů, včetně přenosných akumulátorových vrtaček
 • nářadí s ostřím nebo násadou delší než 6 cm, které lze použít jako zbraň, například šroubováků a dlát
 • pil, včetně přenosných akumulátorových pil
 • pájecích (letovacích) lamp
 • zařízení k nastřelování svorníků a nastřelovacích pistolí
 • kladiv, kleští a francouzských klíčů.

Tupé předměty 

Předměty, jež lze použít k úderu s cílem způsobit vážné zranění, včetně:

 • baseballových a softballových pálek
 • obušků nebo pendreků, například kyjů, pendreků a policejních obušků
 • vybavení pro bojová umění (např. boxerů, obušků, zabijáků, cepů, nunčaků, útočných holí apod.)
 • tyčí a klacků
 • kriketových pálek a golfových holí
 • hokejových holí
 • lakrosových holí
 • pádel všeho druhu
 • skateboardů
 • biliárových a kulečníkových tág
 • rybářských prutů a udic.

Výbušniny a zápalné látky a zařízení 

Výbušniny a zápalné látky a zařízení, jež je možné použít s cílem způsobit vážné zranění nebo ohrozit bezpečnost letadla nebo v jejichž případě se toto použití jako možné jeví, včetně:

 • munice
 • rozbušek
 • detonátorů a zápalných zařízení
 • výbušnin a výbušných zařízení
 • replik nebo imitací výbušnin nebo výbušných zařízení
 • min, granátů a jiné vojenské výzbroje obsahující výbušniny
 • ohňostrojů, světlic (v jakékoli podobě) a další pyrotechniky (včetně pistolek na konfety "party poppers" a papírových rozbušek)
 • dýmovnic a kouřových patron
 • plynů a nádob na plyn (např. butanu, propanu, acetylenu, kyslíku - ve větším množství)
 • jiných než bezpečnostních zápalek
 • hořlavých kapalných paliv (např. benzínu, nafty, plyn do zapalovačů, alkoholu, etanolu)
 • barev ve spreji
 • terpentýnů a ředidel barev
 • alkoholických nápojů o obsahu alkoholu více než 70 % objemových (140 % proof).

Chemické a toxické látky 

Jakékoli chemické nebo toxické látky, které mohou ohrozit zdraví cestujících a posádky, bezpečnost civilního letectví a provozní bezpečnost letadla a dalších zařízení, včetně:

 • kyselin a zásad (včetně "mokrých" baterií)
 • žíravin nebo bělicích prostředků (např. rtuti, chlóru)
 • slzných a jiných paralyzujících látek (např. sprejů s dávivými plyny, pepřových sprejů, slzného plynu)
 • radioaktivního materiálu (např. lékařských nebo komerčních izotopů)
 • jedů
 • infekčních nebo biologicky nebezpečných předmětů a látek (např. infikované krve, bakterií a virů)
 • samozápalných materiálů a látek
 • hasicích přístrojů.

Tekutiny

Tekutiny zahrnují kapaliny, gely, pasty, krémy, směsi kapalin / pevných látek a obsah nádob pod tlakem, např. zubní pasta, gel na vlasy, nápoje, polévky, sirupy, parfém, pěna na holení, aerosoly a ostatní předměty podobné konzistence.

Výjimku tvoří tekutiny:

 • v samostatných nádobách s objemem maximálně 100 mililitrů nebo jeho ekvivalentu, a které jsou obsaženy v jednom průhledném plastovém sáčku, který je opakovaně uzavíratelný a jehož objem nepřesahuje 1 litr; obsah plastového sáčku se do něj musí bez problému vejít a sáček musí být úplně zavřen; nebo
 • určeny na použití během cesty pro léčebné účely nebo z důvodu zvláštního požadavku na stravování, včetně dětské výživy; cestující musí na požádání předložit důkaz o původu tekutiny, které byla udělena výjimka.

Všechny výše uvedené tekutiny musí být předloženy k samostatné kontrole mimo kabinové zavazadlo, tekutiny nad 100 ml podléhají navíc kontrole na speciálním detekčním zařízení.

Bez ohledu na výše uvedený výčet zakázaných předmětů mají pracovníci provádějící bezpečnostní kontroly vždy právo určit jako zakázané předměty takové předměty, které zde nejsou uvedeny, ale vzbuzují důvodné podezření, že mohou být použity k ohrožení bezpečnosti civilního letectví.

V případě nejasností, zda lze považovat konkrétní předmět za povolený nebo zakázaný, žádáme cestující, aby se předem informovali prostřednictvím e-mailové adresy info@brno-airport.cz nebo na tel.: +420 545 521 111.

Předměty zakázané přepravovat v zapsaných zavazadlech

 • munice
 • rozbušky
 • detonátory a zápalná zařízení
 • výbušniny a výbušná zařízení
 • miny, granáty a jiná vojenská výzbroj obsahující výbušniny
 • ohňostroje a další pyrotechnika
 • dýmovnice a kouřové patrony
 • plyny včetně propanu a butanu
 • hořlavé kapaliny včetně benzínu a methanolu
 • hořlavé pevné látky a reaktivní látky včetně hořčíku, podpalovačů, ohňostrojů a světlic
 • okysličovadla a organické peroxidy včetně bělicích přípravků a přípravků na konzervaci karoserií
 • toxické nebo infekční látky včetně jedu na krysy a infikované krve
 • radioaktivní materiál včetně lékařských nebo komerčních izotopů
 • žíraviny včetně rtuti a autobaterií
 • komponenty palivového systému, které obsahovaly palivo

Bez ohledu na výše uvedený výčet zakázaných předmětů mají pracovníci provádějící bezpečnostní kontroly vždy právo určit jako zakázané předměty takové předměty, které zde nejsou uvedeny, ale vzbuzují důvodné podezření, že mohou být použity k ohrožení bezpečnosti civilního letectví.

V případě nejasností, zda lze považovat konkrétní předmět za povolený nebo zakázaný, žádáme cestující, aby se předem informovali prostřednictvím e-mailové adresy info@brno-airport.cz nebo na tel.: +420 545 521 111.

Nejčastější dotazy - zakázané předměty

 • Berle a jiné pohybové zdravotní pomůcky
  Povoleno v kabinovém i zapsaném zavazadle.
 • Campingové kartuše a podobné nádoby obsahující hořlavý stlačený plyn
  Zakázáno v kabinovém i zapsaném zavazadle.
 • Cigaretové zapalovače, zápalky a náplně do zapalovačů
  Zapalovače a zápalky povoleny v množství 1 ks/osobu pokud je osoba má u sebe, v zapsaném zavazadle jsou zakázány. Benzínové (Zippo) a tzv. “turbo” zapalovače (Torch lighters), vytvářející úzký usměrněný paprsek plamene, jehož teplota je výrazně vyšší než u běžných zapalovačů, jsou zakázány v kabinovém i zapsaném zavazadle.
 • Cukrářské výrobky, zákusky, dorty apod.
  Povoleno v kabinovém i zapsaném zavazadle, pokud neobsahují tekutou složku (v takovém případě se na ně vztahuje omezení přepravy tekutin a gelů).
 • Dětská výživa pevná i tekutá
  Povoleno v kabinovém i zapsaném zavazadle, v případě tekuté výživy však pouze v množství nezbytném na dobu letu.
 • Dětské pudry a pudry na obličej
  Povoleno v kabinovém i zapsaném zavazadle.
 • Deštníky a slunečníky
  Standardní deštníky povoleny v kabinovém i zapsaném zavazadle, deštníky a slunečníky větších rozměrů povoleny pouze v zapsaném zavazadle.
 • Elektronická zařízení a spotřebiče
  Povoleny v kabinovém i zapsaném zavazadle.
 • Elektrické baterie a akumulátory
  Běžné baterie a akumulátory pro napájení převážené elektroniky (např. mobilní telefony, digitální fotoaparáty) jsou povoleny, v případě jiných elektrických zdrojů (např. akumulátory s volným elektrolytem) se pro informace o možnostech přepravy obraťte na vaši leteckou společnost.
 • Fotoaparáty a videokamery
  Povoleno v kabinovém i zapsaném zavazadle.
 • Tělní implantáty
  Pro přepravu cestujících s tělními implantáty se nevztahují jakákoliv omezení, lékařské potvrzení je vhodné ale ne nezbytné.
 • Injekční jehly k aplikaci inzulínu a jiných zdravotně nezbytných medikamentů
  Povoleno v kabinovém i zapsaném zavazadle. Medikamenty musí být přepravovány v originálním obalu, lékařské potvrzení je vhodné, ale ne nezbytné.
 • Jednorázové bezpečnostní holící strojky
  Povoleno v kabinovém i zapsaném zavazadle.
 • Kardiostimulátor
  Pro přepravu cestujících s kardiostimulátorem se nevztahují jakákoliv omezení. Cestující má právo požádat bezpečnostní personál o provedení fyzické bezpečnostní kontroly namísto kontroly elektronickými zařízeními.
 • Marmelády, džemy a podobné potraviny
  Na přepravu v kabinovém zavazadle se vztahují omezení přepravy tekutin a gelů, v zapsaném zavazadle povoleno přepravovat bez omezení.
 • Masné výrobky, salámy, klobásy
  Pokud obsahují tekutou složku, vztahují se na ně při přepravě v kabinovém zavazadle omezení přepravy tekutin a gelů. V zapsaném zavazadle povoleno přepravovat bez omezení.
 • Nechráněné holicí břity / žiletky
  V kabinovém zavazadle zakázáno, v zapsaném zavazadle povoleno, pokud jsou umístěny v obalu zaručujícím bezpečnou manipulaci se zavazadlem (nehrozí riziko poranění manipulujícího personálu).
 • Netekuté léky a medikamenty, tablety apod.
  Povoleno v kabinovém i zapsaném zavazadle.
 • Obranné spreje, paralyzující a jiné předměty, obsahující dráždivé látky
  Zakázáno v kabinovém i zapsaném zavazadle.
 • Prázdné láhve a ostatní prázdné nádoby
  Povoleno v kabinovém i zapsaném zavazadle.
 • Rybářské pruty
  V kabinovém zavazadle zakázáno, povoleno pouze v zapsaném zavazadle.
 • Roztoky na úschovu kontaktních čoček
  Povoleno v kabinovém i zapsaném zavazadle.
 • Spreje a jiné tlakové nádoby, pokud se nejedná o lékařské nebo toaletní potřeby
  Zakázáno v kabinovém i zapsaném zavazadle.
 • Tekuté léky, lékařské masti a jiné medikamenty
  Povoleno v kabinovém i zapsaném zavazadle. Medikamenty musí být přepravovány v originálním obalu, lékařské potvrzení je vhodné, ale ne nezbytné.
 • Tuhá strava a potraviny, chléb, cereálie
  Povoleno v kabinovém i zapsaném zavazadle.
 • Zábavná pyrotechnika, prskavky
  Zakázáno v kabinovém i zapsaném zavazadle.

Průběh bezpečnostní kontroly

 

search