Cestování s dětmi

Od 26.6.2012 platí pro občany České republiky, že dítě nemůže cestovat mimo území České republiky pouze na základě zápisu osoby dítěte v občanském průkazu rodiče či v cestovním pase rodiče!

!! Cestování občanů ČR do zahraničí (včetně cestování dětí) je možné za následujících podmínek:

Občan/dítě má vlastní cestovní doklad, a to:

  • vlastní občanský průkaz, který může být na základě žádosti vydán i občanovi mladšímu 15-ti let - pouze pro cesty v rámci EU,
  • nebo vlastní cestovní pas,
  • nebo jiný druh cestovního dokladu v souladu se zákonem č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.

search