Téměř 40 % cestujících z Letiště Brno jsou mladí do 30 let

Brno, 24. listopadu 2014

Brno je městem mladých, a ti rádi cestují, poznávají a baví se. Letiště Brno, druhé největší letiště v ČR, jim nabízí pohodlné a cenově dostupné spojení s některými „studentskými“ destinacemi v Evropě. Vyhledávané jsou linky do Londýna nebo do nizozemského Eindhovenu.

„Mladí mají stále větší zájem o levné létání do evropských destinací. Důkazem je, že lidé do 30 let tvoří 35 – 40 % cestujících na pravidelných linkách z Letiště Brno. Je to dáno nejen tím, že Brno je studentské město, ale i velmi příznivou cenou letenek z Letiště Brno. Svou roli hraje samozřejmě i to, že u mladých téměř neexistuje jazyková bariéra a mají tak možnost využít širokou nabídku studijních možností v zahraničí,“ říká Radek Lang, vedoucí úseku přepravní provoz, Letiště Brno.

Brno je mladé zejména svými studenty, kterých je na brněnských univerzitách přibližně 83 tisíc. V průběhu akademického školního roku tak město ožije čilým ruchem. Na brněnských vysokých školách každoročně přibývá také zahraničních studentů. V současné době je jich kolem 11 tisíc ze všech koutů světa. Podle nedávné studentské ankety si vybrali Brno díky výborné kvalitě jeho škol, ale také díky přátelskému prostředí a dobrému doporučení svých přátel, kteří Brno již znali. Pro mladé lidi je typický neustálý pohyb a cestování, stále častěji tak využívají služeb Letiště Brno. Nejde však „pouze“ o odlet českých a moravských studentů a mladých do evropských metropolí, ale i o přílet cizinců do Brna ať už z důvodů studijních nebo poznávacích, kdy často tito mladí lidé letí navštívit své české přátele.

Linkou s největším podílem mladých do 30 let je spojení s nizozemským Eindhovenem, který patří k zajímavým centrům vzdělání a kultury. Jestliže Brno slouží díky své poloze jako výhodné startovací místo k cestám nejen po České republice, ale také do Rakouska či na Slovensko, z Eindhovenu zase mladí vyjíždějí po celém Nizozemsku, Belgii či Německu. Letiště Brno-Tuřany jim tyto cesty ještě zkracuje.

Druhou nejžádanější destinací je mezi mladými Londýn. Jedno z turisticky nejpřitažlivějších evropských měst nabízí v každou roční dobu špičkové kulturní akce, koncerty, muzikály, výstavy, nebo fascinující fotbalová utkání. Britská metropole však láká mladé i širokými možnostmi studia a vzdělávání: od zdokonalování angličtiny v jazykových kurzech, přes krátkodobé studijní pobyty a odborné praxe, až po stále vyhledávanější bakalářské a doktorandské studium. S přímým spojením z letiště Brno-Tuřany na londýnská letiště Londýn Stansted a Londýn Luton za velmi příznivé ceny je britská metropole i dopravně velmi dostupná.

Letiště Brno–Tuřany
Od poloviny roku 2002, kdy proběhlo výběrové řízení Ministerstva dopravy, provozuje Letiště Brno-Tuřany akciová společnost LETIŠTĚ BRNO. V roce 2004 přešel na základě zákona závod Letiště Brno-Tuřany včetně platného smluvního vztahu na Jihomoravský kraj a Jihomoravský kraj se tak ze zákona stal pronajímatelem letiště Brno - Tuřany

Při zabezpečování provozování letiště Brno – Tuřany považujeme za prioritní reagovat na potřeby regionu v oblasti rozvoje cestovního ruchu, jak v dostupnosti turisticky zajímavých destinací, tak nabídkou dostupnosti pro podnikatelskou, akademickou a vědeckou sféru, říká Ing. Tomáš Plaček, ředitel LETIŠTĚ BRNO a.s.

Toto úsilí se dlouhodobě projevuje ve výsledcích letiště. V období od poloviny roku 2004 do roku 2013 se zvýšil počet vzletů a přistání všech letadel z 18 na 28 tisíc ročně, počet přepravených cestujících vzrostl 2,7 krát - ze 170 na  460 tisíc. Provozovatel letiště zajišťuje kromě běžného provozování a údržby i investiční rozvoj majetku letiště, dle rozvojového plánu schváleného Jihomoravským krajem. Z významnějších akcí je možno uvést například modernizaci a přístavbu odbavovací haly, generální rekonstrukci čistírny odpadních vod, rozšíření parkovacích ploch pro veřejnost, rozšíření odbavovacích ploch, rekonstrukce a rozšíření pojezdových drah. Mimo akce investičních charakteru provádí provozovatel pravidelnou údržbu vzletové a přistávací dráhy a další letištní infrastruktury.

Letiště Brno je i významným zaměstnavatelem v kraji. Samotný provozovatel letiště zaměstnává přibližně 150, převážně středoškolsky a vysokoškolsky kvalifikovaných pracovníků, celkově letiště generuje kolem 450 pracovních míst v primární a sekundární sféře.

Téměř 40 % cestujících z Letiště Brno jsou mladí do 30 let

search