Rada Jihomoravského kraje dnes zveřejnila Nezávislou právní a ekonomickou analýzu smluv se společností LETIŠTĚ BRNO, a.s.

TISKOVÁ ZPRÁVA
Brno 30. června 2016

„Mohu s potěšením konstatovat, že závěry analýzy potvrdily, že náš dlouhodobý podnikatelský záměr je přínosem i pro vlastníka letiště, tedy Jihomoravský kraj. Právní rozbor rovněž potvrzuje naše dosavadní kroky a konstatuje, že jsou v souladu s právním řádem ČR a nastavené ekonomické parametry odpovídají běžným ekonomickým zvyklostem. Věřím, že informace, které byly dnes zveřejněny, zamezí dalším spekulacím, umělému vytváření kauz a pochybnostem okolo dění na letišti. Zároveň bychom chtěli v následujících měsících přesvědčit veřejnost o tom, že veškeré naše další kroky při provozování letiště jsou a budou vedeny s cílem zajistit kvalitní provoz letiště s důrazem na bezpečnost a pohodlí cestujících a dalších uživatelů letiště,“ hodnotí dokument předseda představenstva LETIŠTĚ BRNO Jiří Filip.

LETIŠTĚ BRNO se musí nejprve s analýzou důkladně seznámit a poté je připraveno pokračovat v jednání s Jihomoravským krajem o závěrech, které z dokumentu vyplývají. Cílem LETIŠTĚ BRNO je udržovat doposud velmi dobré vztahy se svým smluvním partnerem, kterým je Jihomoravský kraj a v rámci vylepšení této spolupráce je vedení společnosti připraveno zahájit jednání o případných změnách smluvního vztahu, které by vedly k dalšímu zvýšení efektivity vzájemné spolupráce. Hlavní zájem obou subjektů je totožný, a to zajistit dlouhodobý stabilní rozvoj letecké dostupnosti Jihomoravského kraje.

Mezinárodní letiště Brno-Tuřany, je druhé největší letiště v ČR, ročně odbavuje bezmála 500 tisíc cestujících. Letišti Brno se tak daří udržet zájem cestujících v pravidelné i charterové osobní dopravě. Pravidelnou linkou se z něj dostanou cestující do Londýna, Eindhovenu a Mnichova. Charterové lety, které jsou především záležitostí letní sezóny, spojují Brno zejména s prázdninovými destinacemi. Největšímu zájmu se těší lety do Antalye (Turecko), Burgasu (Bulharsko) a Heraklionu (Řecko). Nepravidelné lety měly loni na letišti Brno 58% podíl a pravidelná přeprava 42% podíl.

Od poloviny roku 2002 provozuje Letiště Brno-Tuřany akciová společnost LETIŠTĚ BRNO a.s. V roce 2004 přešel na základě zákona závod letiště Brno-Tuřany včetně platného smluvního vztahu na Jihomoravský kraj, a Jihomoravský kraj se tak ze zákona stal pronajímatelem letiště Brno. V období od poloviny roku 2004 do roku 2015 se zvýšil počet přepravených cestujících 2,7krát – ze 170 tisíc na 460 tisíc. Letiště Brno je i významným zaměstnavatelem v kraji. Samotný provozovatel letiště zaměstnává přibližně 150 převážně středoškolsky a vysokoškolsky kvalifikovaných pracovníků, celkově letiště generuje kolem 450 pracovních míst v primární a sekundární sféře.

search