Pravidelné linky z Letiště Brno v „zimě” bez omezení

Brno, 8. prosince 2014

S nástupem zimního letového řádu (listopad-březen) dochází na mezinárodních letištích obvykle k redukci pravidelných linek. Letišti Brno, druhému největšímu letišti v ČR, se však podařilo udržet všechny pravidelné linky z  letního letového řádu. Z Brna tedy i nadále týdně odlétá třináct pravidelných spojů.

„Přesto, že zimní a jarní měsíce jsou v letecké přepravě vždy ve znamení omezování spojů, podařilo se nám udržet na Letišti Brno všechny pravidelné spoje. Lze očekávat, že je doplní charterový spoj směřující do Egypta,“ říká Tomáš Plaček, ředitel, LETIŠTĚ BRNO a.s. „I nadále je naší prioritou rozvoj pravidelné letecké přepravy a vedeme intenzivní jednání s dopravci, kteří spojí Brno s další evropskou metropolí,“ dodává Tomáš Plaček.

Od listopadu 2014 do konce března 2015, kdy platí zimní letový řád, bude Brno spojovat s evropskými mezinárodními letišti třináct letů týdně. Jedná se o pravidelné linky do Londýna Stanstendu s leteckou společností Ryanair, Londýna Lutonu a Eindhovenu s leteckou společností Wizz Air a Moskvy Vnukova se společností UTair.

Tyto linky létají každý týden v těchto časech:

 • Londýn Stansted: 7x týdně s odletem z Brna ve 21.20 hod
 • Londýn Luton: 3x týdně (út, čt a so) s odletem vždy v 11.45 hod
 • Eindhoven: 2x týdně (po a pá) s odletem v 11.00 hod
 • Moskva: odlet každou sobotu ve 13.15 hod.
 • Na pravidelných linkách (Londýn-Stansted, Londýn-Luton, Eindhoven a Moskva-Vnukovo) bylo odbaveno v prvních třech čtvrtletích letošního roku 152 tisíc cestujících, což odpovídá výkonům loňského roku. Celkem (včetně charterových letů) odbavovacími prostory brněnského letiště prošlo v období leden až září téměř 425 tisíc cestujících. Přičemž před deseti lety, kdy se stalo letiště majetkem Jihomoravského kraje, to bylo za celý rok 171 tisíc cestujících.

  Letiště Brno–Tuřany Od poloviny roku 2002, kdy proběhlo výběrové řízení Ministerstva dopravy, provozuje Letiště Brno-Tuřany akciová společnost LETIŠTĚ BRNO. V roce 2004 přešel na základě zákona závod Letiště Brno-Tuřany včetně platného smluvního vztahu na Jihomoravský kraj a Jihomoravský kraj se tak ze zákona stal pronajímatelem letiště Brno - Tuřany.

  Při zabezpečování provozování letiště Brno – Tuřany považujeme za prioritní reagovat na potřeby regionu v oblasti rozvoje cestovního ruchu, jak v dostupnosti turisticky zajímavých destinací, tak nabídkou dostupnosti pro podnikatelskou, akademickou a vědeckou sféru, říká Ing. Tomáš Plaček, ředitel LETIŠTĚ BRNO a.s.

  Toto úsilí se dlouhodobě projevuje ve výsledcích letiště. V období od poloviny roku 2004 do roku 2013 se zvýšil počet vzletů a přistání všech letadel z 18 na 28 tisíc ročně, počet přepravených cestujících vzrostl 2,7 krát - ze 170 na  460 tisíc. Provozovatel letiště zajišťuje kromě běžného provozování a údržby i investiční rozvoj majetku letiště, dle rozvojového plánu schváleného Jihomoravským krajem. Z významnějších akcí je možno uvést například modernizaci a přístavbu odbavovací haly, generální rekonstrukci čistírny odpadních vod, rozšíření parkovacích ploch pro veřejnost, rozšíření odbavovacích ploch, rekonstrukce a rozšíření pojezdových drah. Mimo akce investičních charakteru provádí provozovatel pravidelnou údržbu vzletové a přistávací dráhy a další letištní infrastruktury.

  Letiště Brno je i významným zaměstnavatelem v kraji. Samotný provozovatel letiště zaměstnává přibližně 150, převážně středoškolsky a vysokoškolsky kvalifikovaných pracovníků, celkově letiště generuje kolem 450 pracovních míst v primární a sekundární sféře.

  Pravidelné linky z Letiště Brno v „zimě“ bez omezení

  search