Opravy ranveje brněnského letiště po mrazivé zimě

TISKOVÁ ZPRÁVA
Brno 5. května 2017

Přistávací a vzletové plochy na brněnském letišti potřebují po zimě stejnou údržbu jako většina silnic v Česku. Práce na vzletové a přistávací dráze po mrazivé zimě zahrnují například opravy trhlin, porušených hran, sanaci porušené vozovky ale i obnovu vodorovného značení.

Údržba pohybové plochy, která se provádí pravidelně 2x ročně v jarním a podzimním období se týká především dráhy, pojezdových drah a odbavovacích ploch pro letadla. Na ranveji, jejíž celková plocha je 159 000m2 (což je pro srovnání více jak 13 km dálnice v jednom směru) se po letošních mrazech musely opravit především výtluky, které vznikly právě v důsledku velkých výkyvů teplot. Plocha porušených míst v betonové vozovce byla 2 250 dm².

Samotné opravy pak probíhají tak, že porušené místo se za pomoci speciálních okružních pil s diamantovými břity ořízne, následně se porušená vrstva vybourá a aplikuje se speciální elastická hmota. Dále se provádějí opravy mrazových trhlin, které se utěsňují asfaltovou zálivkovou hmotou tak, aby do konstrukce letištní vozovky nepronikala voda.

Na pojezdových drahách se prováděla výměna těsnění v dilatačních spárách betonové vozovky. Tyto opravy se opakují v pravidelných intervalech tak, aby nedocházelo k nevratnému porušení letištní vozovky. Hmota je elastická, přizpůsobuje se dilatačním pohybům mezi jednotlivými betonovými deskami a jejím účelem je zabránit průniku vody do struktury vozovky. Tyto opravy probíhají za plného provozu letiště a uzavřena je vždy pouze část pojezdové plochy.

Práce na drahách se provádějí s ohledem na letový řád a ostatní plánovaný letový provoz, aby neomezily cestující a pravidelné uživatele letiště.

Celkové náklady jsou vždy závislé na charakteru a především rozsahu oprav. Letos na jaře budou náklady na opravy zhruba dva miliony korun.

Opravy ranveje brněnského letiště po mrazivé zimě Opravy ranveje brněnského letiště po mrazivé zimě

Kontakt:
Kateřina Pichalová, tisková mluvčí, +420 720 973 312
katerina.pichalova@brno-airport.cz

search