Odkup podílu ve společnosti Jihomoravská rozvojová společnost, s.r.o.

Společnost LETIŠTĚ BRNO a.s. přijala nabídku Jihomoravského kraje na odkup podílu ve výši 50 % ve společnosti Jihomoravská rozvojová společnost, s.r.o., jejímž předmětem činnosti bude zejména rozšíření a udržení letecké dopravní dostupnosti regionu jižní Moravy a města Brna.

LETIŠTĚ BRNO a.s. vítá kroky Jihomoravského kraje směřující k vytvoření společnosti, jejímž cílem je aktivně spolupracovat s dalšími subjekty majícími zájem na rozšíření leteckého spojení jižní Moravy a Brna s významnými evropskými i mimoevropskými hospodářskými, vědeckými a vzdělávacími uzly a turistickými destinacemi. Potřeba zlepšení letecké dopravní dostupnosti jižní Moravy je dlouhodobě vnímána jako nezbytný předpoklad pro další rozvoj a udržení konkurenceschopnosti regionu.

 

search