Kolaps nebude. Letiště Brno spojí s městem nová náhradní silnice.

TISKOVÁ ZPRÁVA
Brno 5. června 2018

Letiště Brno investovalo do výstavby nové silnice od letiště do města. Ve špičce letošní letní sezóny posílí kapacitu právě opravované ulice Evropská, po které se nyní kvůli nezbytné a neodkladné opravě železničního mostu jezdí pouze kyvadlově. Kvůli tomu zde cestujícím přijíždějícím na letiště a vracejícím se z něj hrozila neúměrná zpoždění a dlouhé kolony by byly schopné omezit i provoz na dálnici D1 a ve Slatině. Řidiči se po nové cestě svezou už od 5. června a v provozu bude do konce září. Příjezd na brněnské letiště po Evropské ulici bude v této době jednosměrný, vyjíždět z areálu letiště se pak bude jednosměrně právě jen po nové silnici. Příjezdová trasa na letiště tedy zůstává stejná, na jakou jsou cestující léta zvyklí. Mění se jen výjezd.

„Společně s Letištěm Brno a jeho vlastníkem se nám podařilo odstranit zcela zásadní dopravní komplikaci, která mohla v letním provozu prakticky zastavit veškerou silniční dopravu, včetně autobusové, z a na letiště a která se mohla přelít až na dálnici D1. Náš krajský úřad přispěl zejména tím, že povolovací proces pro náhradní silnici proběhl v nejkratších možných termínech,“ říká Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje.

„Brněnské letiště doposavad nemělo pro veřejnost náhradní cestu, kterou by bylo možné reálně využít pro silniční dopravu z a na letiště v případě jakýchkoli problémů na Evropské. Pokud by ještě před několika dny byla Evropská z libovolného důvodu uzavřená, třeba kvůli dopravní nehodě, zůstalo by letiště de facto odříznuté, protože stávající záložní trasa je určená jen pro speciální účely, zejména pro vozy integrovaného záchranného systému. Z tohoto důvodu byla stavba záložní silnice jednou z nejvýše umístěných položek na našem seznamu nutných investic do areálu letiště poté, co skupina Accolade v listopadu loňského roku získala společnost provozující letiště,“ říká Milan Kratina, předseda představenstva Letiště Brno.

„Když se na koordinačních jednáních o velkých dopravních stavbách v Brně řešily práce na Evropské, došli jsme ke shodě, že takové dopravní omezení v době letní sezóny by pro cestující z letiště bylo velice nepříjemné. Oceňuji, že se podařilo najít řešení a rychle ho uvést v život,“ zhodnotil primátor města Brna Petr Vokřál.

Od pátého června tedy bude příjezd na letiště z dálnice D1, respektive z Řípské ulice, jednosměrný. Most nad železniční tratí, která příjezd křižuje, se totiž staví prakticky celý nový, takže v části Evropské ulice nyní zbývá pouze jeden jízdní pruh. Dopravu tu přesto bude muset řídit semafor, aby bylo možné zajíždět a vyjíždět od společností sídlících podél ulice K Letišti. Interval na semaforu bude ovšem nastavený tak, aby zpoždění osobních aut a autobusů směřujících na letiště bylo minimální; rozhodně nesrovnatelně menší oproti už dnešnímu stavu, protože semafor nebude muset propouštět auta vyjíždějící z letiště.

Nový tak bude jen výjezd od letištního terminálu. Auta odjíždějící z parkoviště před odbavovací halou nezabočí jako dosud doprava na Evropskou, ale odbočí doleva a dopravní značení je povede po novém přejezdu přes železniční vlečku na novou silnici, která je dovede až na ulici Tuřanka. Nová záložní cesta je po celé délce vyasfaltovaná.

„Náhradní cesta a jednosměrný provoz na letišti je nejlepším možným řešením složité dopravní situace vyvolané rekonstrukcí mostu. Takto elegantní řešení je navíc také jedním z vedlejších pozitivních důsledků naší investice do multimodálního centra, protože náhradní trasa zčásti využívá staveništní cestu k centru. Stojí za to poděkovat všem, kteří se na tom podíleli - týmu Letiště Brno a Accolade i kraji a městu Brno a stavební firmě, protože všechna povolení pro uvedení silnice do předčasného užívání jsme získali v rekordním tempu; to poslední jsme obdrželi právě dnes,“ dodává Milan Kratina.

Vloni v květnu brněnské letiště odbavilo dvacet tisíc cestujících. Díky charterovým letům jich ale už v červnu bylo přes šedesát tisíc a v letní špičce vyšplhá počet cestujících odbavených za jeden měsíc ke sto tisícům. Přesto už nyní, při pětinovém provozu na letišti ve srovnání s červencem a srpnem, způsoboval semafor nárazově zpoždění 10-15 minut. To nyní odpadne. Cestující z letiště Brno by přesto měli při plánování příjezdu k terminálu raději počítat s dostatečnou rezervou. Náhradní cesta a s ní spojený jednosměrný příjezd a odjezd k areálu letiště bude v provozu od 5. června do 30. září.

Pro Editory:
Letiště Brno-Tuřany ročně odbaví bezmála půl milionu cestujících. V roce 2017 jím prošlo více než 470 tisíc lidí, zatímco o rok dříve to bylo necelých 418 tisíc lidí. V současné době z Brna létají dvě pravidelné linky – do Mnichova a do Londýna. Linka do Mnichova zajišťovaná společností bmi regional létá v pracovní dny dvakrát denně, o víkendu odlétá v neděli. Tato linka umožňuje cestujícím z Brna využít mnichovského letiště jako centrálního hubu pro navazující lety do dalších destinací po celém světě, a naopak nabízí zejména obchodním cestujícím snadnou možnost, jak se letecky dopravit do jihomoravského regionu. V loňském roce ji využilo 20 000 cestujících, přičemž zájem o tuto linku významně roste. Linku do Londýna Stanstedu provozuje společnost Ryanair. Létá každý den a v roce 2017 ji využilo 108 tisíc cestujících. Největší provoz na letišti připadá na letní sezónu, kdy letiště využije bezmála 300 lidí. Mezi letními destinacemi je tradičně největší zájem o lety z a do Řecka, které přepraví téměř 100 tisíc lidí. Zhruba o polovinu méně pasažérů cestuje do Bulharska a přes 30 tisíc lidí využívá lety do a z Egypta. Ročně letiště odbaví necelých 4 000 tun zboží v pravidelné i nepravidelné letecké dopravě. V roce 2017 brněnské letiště zaznamenalo 44 tisíc pohybů všech letadel. Provozovatel letiště, společnost LETIŠTĚ BRNO a. .s., je součástí skupiny Accolade, která se zaměřuje na investice do infrastruktury pro podnikání ve střední Evropě.

Kontakt:
Kateřina Pichalová, tisková mluvčí, +420 720 973 312
katerina.pichalova@brno-airport.cz

search