Letiště Brno sází na elektromobily – denně najedou desítky kilometrů

Brno, 9. září 2014

Letiště Brno, druhé největší letiště v Česku, úspěšně rozvíjí program elektromobility. Ať již v podobě využití dopravních prostředků s elektromotorem pro pohyb personálu po letišti nebo umožněním veřejnosti dobíjet zdarma elektromobily. Je to jeden z kroků v dlouhodobé vizi Letiště Brno patřit k nejlépe energeticky fungujícím letištím. Měsíčně najedou vozidla na elektrický pohon stovky kilometrů. Jedná se o významný příspěvek vzdušného přístavu k ekologii – měsíčně tak ušetří více jak 250 litrů pohonných hmot.

Ve spolupráci s energetickou společností E-ON začalo Letiště Brno rozvíjet program elektromobility. Letištní personál má k dispozici pro pohyb po areálu dva elektromobily, čtyři skútry a koloběžku s elektrickým pohonem. Vozidla na elektrický pohon jsou přitom využívána zejména k pohybu na provozních plochách letiště, ale i k rozvozu leteckých zásilek po městě Brně.

„Provoz dopravních prostředků s elektrickým pohonem se nám velmi osvědčil, Jsou samozřejmě bez emisí a také nákladově jsou velmi výhodné“, říká Jiří Filip, předseda představenstva, Letiště Brno. „Využití elektromobilů je jedním z kroků, jímž chceme naplnit naši dlouhodobou vizi – být ENERGETICKY NEJÚSPORNĚJI FUNGUJÍCÍM LETIŠTĚM.“ K naplnění této vize má do budoucna pomoci také například využití rekuperačních jednotek, či výměna osvětlení za úspornější.

Brňanům a návštěvníkům Brna je přímo před terminálem k dispozici veřejná dobíjecí stanice. Zde si mohou zdarma dobít své elektromobily (viz přiložené foto). Stanice je umístěná na parkovišti před odletovou halou. „Vedle toho, že sami elektromobily využíváme, je to náš příspěvek k podpoře ekologické dopravy v rámci města. O tom, že nejde z naší strany o prázdné gesto, svědčí to, že stanice je majiteli elektromobilů pravidelně využívána,“ říká Jiří Filip, předseda představenstva, Letiště Brno.

„Podpora elektromobility patří k našim prioritám. Proto jsme velmi uvítali zájem vedení Letiště Brno o využití elektromobilů. Za podstatné na této spolupráci považujeme, že Letiště prostřednictvím veřejné dobíjecí stanice podporuje rozvoj ekologicky šetrné elektromobility v Jihomoravském kraji“, říká Petra Tupá, z marketingu společnosti E.ON.

Letiště Brno sází na elektromobily – denně najedou desítky kilometrů Letiště Brno sází na elektromobily – denně najedou desítky kilometrů

search