Letiště Brno: růst počtu cestujících

Rekordní měsíce byly červenec a srpen, kdy odbavovací halou prošlo měsíčně 90 tisíc pasažérů

Brno, 23. ledna 2015

Letiště Brno, druhé největší letiště v ČR, odbavilo v loňském roce o 5 % více cestujících než v roce 2013. Z brněnského letiště v roce 2014 odcestovalo 486 134 cestujících, zatímco o rok dříve to bylo 463 023. Před deseti lety, kdy se stalo letiště majetkem Jihomoravského kraje, to bylo za celý rok 171 tisíc cestujících – počet cestujících se tedy za tuto dobu téměř zčtyřnásobil. Výrazný nárůst zaznamenaly loni zejména charterové lety, na nichž bylo odbaveno 284 773 cestujících, což je o 15 % více než v roce 2013 (246 735 pasažérů.) Pravidelné linky (Londýn-Stansted, Londýn-Luton, Eindhoven a Moskva-Vnukovo) využilo loni 201 tisíc cestujících.

„Růst počtu přepravených osob, zavazadel i zboží v loňském roce je výsledkem naší snahy o dlouhodobý růst Letiště Brno. Chceme se rozvíjet a zkvalitňovalo služby zákazníkům. V roce 2015 půjde například o rozšíření kapacity parkoviště u odletové haly. Intenzivně pracujeme i na rozvoji pravidelné přepravy, jak ve vytváření podmínek pro cestující tak i letecké společnosti. Letos dokončíme třetí etapu rekonstrukce pojezdové dráhy,“ říká Tomáš Plaček, ředitel, LETIŠTĚ BRNO a.s. „Při meziročním růstu přepravních výkonů v úrovni pěti procent bychom v horizontu pěti let měli odbavit okolo 700 tisíc cestujících,“ dodává Tomáš Plaček.

Letiště Brno zaznamenalo loni výrazný nárůst počtu cestujících zejména na nepravidelných linkách – 15% růst na téměř 285 tisíc osob. Charterové lety jsou spojené především s lety do prázdninových destinací. Letní sezóna byla tedy pro Letiště Brno velmi úspěšná. Je nasnadě, že rekordními v loňském roce byly prázdniny, kdy odbavovací halou Letiště Brno měsíčně prošlo více než 90 tisíc cestujících. Největšímu zájmu se těšily tyto letní destinace: Antalya (Turecko), Burgas (Bulharsko), Heraklion (Řecko). Převážnou část letních charterových letů z Brna zajišťoval významný český letecký dopravce Travel Service.

Na pravidelných linkách loni z Brna odcestovalo 284 773 pasažérů. Největší zájem je o pravidelné lety do Londýna. Na lince na letiště Standsted (kam společnost Ryanair vypravuje z Letiště Brno 7 letů týdně), cestovalo loni 115 tisíc pasažérů. Tři lety týdně z Brna na další londýnské letiště Luton provozuje letecká společnost Wizz Air. Ta loni přepravila na této lince více než 46 tisíc pasažérů. Na pravidelné lince do nizozemského Eidhovenu (dva lety týdně) přepravila v roce 2014 společnost Wizz Air 30 tisíc cestujících, zatímco na lince na moskevské letiště Vnukovo to bylo 11 tisíc. Jednou týdně ji provozuje dopravce UTair, který nabízí z Moskvy návazné spoje v rámci své rozsáhlé sítě destinací v Rusku.

S osobní přepravou jde samozřejmě ruku v ruce odbavení zavazadel. V roce 2014 prošlo rukama zaměstnanců Letiště Brno 4,36 tisíce tun zavazadel. Je to přitom o 12 % více než v roce 2013, kdy to bylo 3,9 tisíce tun. Ze zavazadlových pásů do letadel loni v Brně naložili 219 tisíc zavazadel v průměrné váze 20 kg.

Letiště Brno rostlo v roce 2014 i v přepravě zboží. Odbavilo 4,5 tisíce tun zboží, což je o 11 % více než v roce 2013.

O růstu Letiště Brno v roce 2014 svědčí i statistika počtu pohybů letadel (tedy vzletů a přistání): z 28,8 tisíce v roce 2013 na loňských 32,2 tisíce.

Letiště Brno–Tuřany
Od poloviny roku 2002, kdy proběhlo výběrové řízení Ministerstva dopravy, provozuje Letiště Brno-Tuřany akciová společnost LETIŠTĚ BRNO. V roce 2004 přešel na základě zákona závod Letiště Brno-Tuřany včetně platného smluvního vztahu na Jihomoravský kraj a Jihomoravský kraj se tak ze zákona stal pronajímatelem letiště Brno – Tuřany.

Při zabezpečování provozování letiště Brno – Tuřany považujeme za prioritní reagovat na potřeby regionu v oblasti rozvoje cestovního ruchu, jak v dostupnosti turisticky zajímavých destinací, tak nabídkou dostupnosti pro podnikatelskou, akademickou a vědeckou sféru, říká Ing. Tomáš Plaček, ředitel LETIŠTĚ BRNO a.s.
Toto úsilí se dlouhodobě projevuje ve výsledcích letiště. V období od poloviny roku 2004 do roku 2013 se zvýšil počet vzletů a přistání všech letadel z 18 na 28 tisíc ročně, počet přepravených cestujících vzrostl 2,7 krát - ze 170 na  460 tisíc. Provozovatel letiště zajišťuje kromě běžného provozování a údržby i investiční rozvoj majetku letiště, dle rozvojového plánu schváleného Jihomoravským krajem. Z významnějších akcí je možno uvést například modernizaci a přístavbu odbavovací haly, generální rekonstrukci čistírny odpadních vod, rozšíření parkovacích ploch pro veřejnost, rozšíření odbavovacích ploch, rekonstrukce a rozšíření pojezdových drah. Mimo akce investičních charakteru provádí provozovatel pravidelnou údržbu vzletové a přistávací dráhy a další letištní infrastruktury.

Letiště Brno je i významným zaměstnavatelem v kraji. Samotný provozovatel letiště zaměstnává přibližně 150, převážně středoškolsky a vysokoškolsky kvalifikovaných pracovníků, celkově letiště generuje kolem 450 pracovních míst v primární a sekundární sféře.

search