Letiště Brno považuje nabídku CTP za účelovou a neodůvodněnou

TISKOVÁ ZPRÁVA
Brno 21. září 2016

Letiště Brno považuje nabídku CTP za účelovou a neodůvodněnou

Dceřinná společnost LETIŠTĚ BRNO a.s. - Brno Airport Logistic Park, s.r.o. požádala Jihomoravský kraj o nahrazení stávajících věcných břemen pro Projekt výstavby logistické zóny institutem práva stavby, aby byly naplněny právní úkony v souladu s novým občanským zákoníkem, tak jak požadovaly subjekty, které mají realizaci financovat. Nabídku podala společnost v termínu vypsaného výběrového řízení a v souladu s veškerými právními i obchodními náležitostmi.

LETIŠTĚ BRNO a.s. se však důrazně ohrazuje proti informacím, které se objevily v médiích v souvislosti s  podáním nabídky ze strany společnosti CTP. Přestože není zcela zřejmé jakými právními, technickými a finančními podklady by mohla být podložena údajně podaná nabídka CTP, je zde řada důvodů, proč ji lze považovat za zcela účelovou. LETIŠTĚ BRNO a.s. tak má odůvodněné pochybnosti o vážnosti a podloženosti takové nabídky a účelu jejího podání, zvláště za situace, kdy TNT má při realizaci Projektu logistického centra ukončit užívací vztah v areálu pronajímaném společností CTP a kdy veškeré právní skutečnosti vztahující se k realizaci Projektu byly popsány a zveřejněny v rámci Záměru a CTP tedy musely být známy.

„Od našeho partnera TNT jsme obdrželi vyjádření, že společnost TNT nemá se společností CTP uzavřenu žádnou smlouvu pro oblast letiště Brno, CTP nedoložila žádné právní, technické ani finanční zabezpečení pro realizaci Projektu, celkově tedy jakoukoliv způsobilost a připravenost realizovat Projekt logistického centra za podmínek a ve lhůtě požadované TNT. Nikdo z CTP dosud ohledně tohoto Projektu nejednal ani s námi, jako s dlouhodobým nájemcem pozemků, které jsou součástí pronajatého závodu a bez našeho souhlasu by tedy na nich nemohla třetí strana cokoliv realizovat,“ říká předseda představenstva LETIŠTĚ BRNO Jiří Filip a dodává: „Nabídku CTP považujeme za spekulativní akt, jehož cílem je narušit procedurální proces prací na Projektu logistického parku pro TNT a ohrozit tak vstup strategického partnera nejen pro LETIŠTĚ BRNO a.s. a Jihomoravský kraj jako vlastníka, ale pro celý region jižní Moravy.“

TNT je dlouhodobý obchodní partner, který využívá služeb letiště Brno – Tuřany  a Projekt logistického centra je tak zcela logickým dalším krokem v obchodní spolupráci, jehož cílem je zvýšit využití kapacity letiště společností TNT. Jedná se tedy o Projekt s přímou návazností na provoz letiště s využitím pozemků spadajících do pronajatého závodu letiště Brno – Tuřany určených právě pro tyto účely. LETIŠTĚ BRNO a.s. se svými partnery mají uzavřenou dohodu s TNT o podmínkách realizace Projektu logistického centra.

Přípravy Projektu jsou ve vysokém stupni rozpracovanosti, jedná se především o příslušnou projektovou i finanční dokumentaci, která vychází z povolení, jejichž držitelem je společnost Brno Airport Logistic Park, s.r.o..

search