Letecká dostupnost JMK

TISKOVÁ ZPRÁVA
Brno 21. března 2017

V reakci na reportáže České televize odvysílané dne 17.3.2017 považujeme za nutné uvést některé uveřejněné informace na pravou míru.

Potenciál a atraktivita každého regionu a tím i letiště je pro letecké dopravce ovlivněna řadou skutečností. Ty jsou natolik specifické, že jednotlivá letiště tak nelze jednoduše srovnávat. Je to jednak tržní prostředí, tak celkový potenciál regionu, životní úroveň obyvatel, ochota vycestovat za prací, geografické podmínky, podnikatelská struktura, turistická atraktivita apod. Další významný faktor představuje „motivační“ politika regionů směřující do podpory různých rozvojových projektů navázaných na leteckou dopravu (např. rozvoj cestovního ruchu), propagace regionu, či podpora a motivace přímo leteckých dopravců. Pak je výrazně znevýhodněn region, kde tato motivační politika vůči dopravcům není uplatňována. Letečtí dopravci jsou podnikatelé a své obchodní aktivity logicky směřují tam, kde jsou pro ně výhodnější podmínky. Samotný provozovatel letiště může letecké společnosti motivovat pouze svými incentivními programy (slevy na poplatcích pro nové pravidelné linky). Není možné, aby určitý nezájem leteckých dopravců o provozování spojení do regionu, bylo odůvodňováno neschopností provozovatele letiště. Takové závěry mohou plynout pouze z neznalosti problematiky. Veřejné mezinárodní letiště je součástí veřejné dopravní infrastruktury stejně jako například vlakové nebo autobusové nádraží. Provozovatel vlakového nebo autobusového nádraží také nemůže zásadně ovlivnit a tedy odpovídat za to, kam a jak často se bude jezdit. Provozovatel nádraží i letiště má zajistit údržbu prostor a služby cestujícím a dopravcům.

Pro vytvoření vhodných podmínek pro letecké dopravce je tedy klíčová spolupráce všech zainteresovaných subjektů (podnikatelská sféra, cestovní kanceláře, hotely apod.), zejména pak samosprávy regionu a města. Potřebu úzce komunikovat a spolupracovat s Jihomoravským krajem nejen v této oblasti považujeme za nezbytnou.

Provozovatel letiště v minulosti i nyní v souladu s legislativou a smlouvou předkládá kraji ke schválení či informaci veškeré podklady (jako účetní závěrky inventury majetku, podklady k investičním záměrům, údržbě apod.) a opakovaně iniciuje jednání v aktuálních otázkách. V reportáži zmiňovaná Výhledová studie letiště Brno – Tuřany 2015 byla JMK předána před několika týdny za účelem dalšího projednání.

Kontakt:
Kateřina Pichalová, tisková mluvčí, +420 720 973 312
katerina.pichalova@brno-airport.cz

search