Brněnské letiště se zařadilo na seznam míst, která podporují projekt Euroklíč

TISKOVÁ ZPRÁVA
Brno 12. dubna 2017

Euroklíč je projekt zaměřený na osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Těmto lidem má za úkol zajistit důstojnou dostupnost veřejných sociálních zařízení. A to prostřednictvím jednotného unifikovaného eurozámku ovládaného stejným typem euroklíče.

Systém zajištěný eurozámkem zpřístupňuje zařízení pouze těm, pro něž jsou určena a brání jejich zneužívání. 

A právě na brněnském letišti je ode dneška k dispozici celkem pět sociálních zařízení určených pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Lidé se zdravotním postižením občas potřebují ke své hygieně speciálně vybavené a čisté prostředí upravené tak, aby se zde mohli bez problému sami pohybovat a zařízení ovládat pro ně jednoduchým způsobem.

Speciálně upravené místnosti k těmto účelům najdou na brněnském letišti v odletové hale a další pak v příletové části brněnského letiště. Všechna místa jsou jasně a zřetelně označena.

Euroklíče tak handicapovaným také na brněnském letišti ode dneška pomáhají zachovat soukromí a zjednodušit životní situaci.

Kontakt:
Kateřina Pichalová, tisková mluvčí, +420 720 973 312
katerina.pichalova@brno-airport.cz

search