Brněnské letiště investuje 30 milionů do bezpečnosti a komfortu

TISKOVÁ ZPRÁVA
Brno 9. dubna 2018

- Hejtman Šimek pokřtil nové hasičské auto – i se zázemím vyšlo na 10 milionů
- Větší kapacita pasové kontroly, nové rentgeny a detektory – bezmála 20 milionů
- Investice do stavebních úprav na letišti dosáhly dalších 10 milionů korun.

Hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek dnes na letišti Brno-Tuřany pokřtil nový speciál pro letištní hasiče, vozidlo Rosenbauer Panther. Jeho nákup je součástí rozsáhlých investic do bezpečnosti a komfortu cestujících, do kterých se letiště pouští od chvíle, kdy se jeho provozovatel stal součástí skupiny Accolade.

„Jsem rád, že nový nájemce vnesl do provozu letiště novou energii a že jsme nastartovali již od začátku pozitivní a pravidelnou komunikaci. Prvořadým cílem Jihomoravského kraje je dlouhodobý rozvoj leteckých linek a rozšiřování pravidelných leteckých spojů do dalších atraktivních destinací. I když v současnosti nelze mluvit o konkrétních termínech a destinacích, doufám, že ještě v letošním roce uvidíme z Brna odlétat pravidelné linky do dalších destinací mimo stávající Londýn a Mnichov. Jižní Morava to pro svůj další rozvoj potřebuje a kraj pro to udělá maximum,“ říká hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.

„S Jihomoravským krajem máme společný cíl letiště dlouhodobě rozvíjet, aby bylo atraktivní a frekventovanou branou na jižní Moravu. Proto jsem rád, že jsme coby provozovatel letiště přímou součástí nového týmu, který již začal vyjednávat s několika leteckými dopravci o posílení leteckého spojení z a do Brna,“ říká Milan Kratina, spolumajitel skupiny Accolade a předseda představenstva Letiště Brno a. s.

Vedle letištního hasičského speciálu letiště koupilo také kryté mobilní nástupní schody k letadlům – jsou to vůbec první mobilní kryté schody na letišti, tedy schody se střechou, pod kterou se cestující při nástupu a výstupu z letadel mohou schovat ve špatném počasí. Do letištního autoparku přibyl také nový tahač letadel, který zvládne odtlačit i větší bizjety, což zjednoduší manipulaci s letadly, zvýší kapacitu letištní plochy a v neposlední řadě zvýší komfort cestujících a posádek privátních letounů.

„Letiště Brno investovalo během několika měsíců do zvýšení bezpečnosti a komfortu cestujících 30 milionů korun, dalších deset milionů mířilo do stavebních prací,“ vypočítává Milan Kratina a dodává, že část těchto investic podporuje Státní fond dopravní infrastruktury z programu na ochranu letišť.

Letiště rozšiřuje kapacitu pasové kontroly pro cestující mimo Schengenský prostor, investuje do nových rentgenů a detektorů zakázaných látek. Pro nové hasičské vozidlo a další techniku letiště přistavělo garážová stání. Mezi největší investiční akce patří nové oplocení kolem přistávací a vzletové dráhy a souvisejících pojezdových drah moderními 3D panely dle aktuálních bezpečnostních požadavků. Peníze jsou připravené také na rozšíření parkoviště před terminálem a na vybudování nové moderní infrastruktury letiště, včetně páteřních rozvodů vody a plynu, jejichž stavba se rozbíhá. Uvnitř letištní haly je inovovaná klimatizace a vzduchotechnika jak ve veřejných prostorách, tak v zázemí, samozřejmostí jsou pravidelné kontroly a revize všech letištních systémů.

Vedle investic přímo na letišti také probíhá oprava mostu na příjezdové silnici k terminálu zajišťovaná Jihomoravským krajem. Nutná oprava nadjezdu nad železniční tratí cestu na letiště nárazově zpomaluje; v sezóně bude dopravu řídit semafor reagující na aktuální počet čekajících aut, nicméně cestující by měli pamatovat na vždy doporučovaný příjezd dvě hodiny před odletem.

Pro Editory:
Letiště Brno-Tuřany ročně odbaví bezmála půl milionu cestujících. V roce 2017 jím prošlo více než 470 tisíc lidí, zatímco o rok dříve to bylo necelých 418 tisíc lidí. V současné době z Brna létají dvě pravidelné linky – do Mnichova a do Londýna. Linka do Mnichova zajišťovaná společností bmi regional létá v pracovní dny dvakrát denně, o víkendu odlétá v neděli. Tato linka umožňuje cestujícím z Brna využít mnichovského letiště jako centrálního hubu pro navazující lety do dalších destinací po celém světě, a naopak nabízí zejména obchodním cestujícím snadnou možnost, jak se letecky dopravit do jihomoravského regionu. V loňském roce ji využilo 20 000 cestujících, přičemž zájem o tuto linku významně roste. Linku do Londýna Stanstedu provozuje společnost Ryanair. Létá každý den a v roce 2017 ji využilo 108 tisíc cestujících. Největší provoz na letišti připadá na letní sezónu, kdy letiště využije bezmála 300 lidí. Mezi letními destinacemi je tradičně největší zájem o lety z a do Řecka, které přepraví téměř 100 tisíc lidí. Zhruba o polovinu méně pasažérů cestuje do Bulharska a přes 30 tisíc lidí využívá lety do a z Egypta. Ročně letiště odbaví necelých 4 000 tun zboží v pravidelné i nepravidelné letecké dopravě. V roce 2017 brněnské letiště zaznamenalo 44 tisíc pohybů všech letadel. Provozovatel letiště, společnost LETIŠTĚ BRNO a. .s., je součástí skupiny Accolade, která se zaměřuje na investice do infrastruktury pro podnikání ve střední Evropě.

Kontakt:
Kateřina Pichalová, tisková mluvčí, +420 720 973 312
katerina.pichalova@brno-airport.cz

search