TNT přinese do regionu pracovní místa

TISKOVÁ ZPRÁVA
Brno 5. září 2016

TNT přinese do regionu pracovní místa

Jednání o výstavbě logistického centra v areálu LETIŠTĚ BRNO, a.s. jsou v plném proudu. Prvním zájemcem o haly v logistické zóně u letiště, které budou přímo navazovat na dopravní leteckou přepravu má nadnárodní přepravce TNT. S jeho vstupem na letiště se očekává významný přínos jak pro rozvoj letiště, tak pro rozvoj regionu.

Nové distribuční centrum by mělo v první fázi zaměstnat 125 lidí, s jeho růstem pravděpodobně dojde k dalšímu významnému navýšení počtu zaměstnanců. TNT chce provoz zahájit už v druhé polovině příštího roku s vysokými požadavky na efektivní a rychlou přepravu zásilek. Vedle tohoto sekundárního přínosu získá Jihomoravský kraj jako přímý příjem do rozpočtu úhradu za zřízení práva stavby a potřebných služebností ve výši dle znaleckého posudku, jehož objednatelem je Jihomoravský kraj,“ vysvětluje předseda představenstva LETIŠTĚ BRNO, a.s. Jiří Filip.

Logistické centrum TNT na letišti Brno - Tuřany bude významným bodem celosvětové zasilatelské sítě TNT. Oblast Brna byla vybrána jako nejvýhodnější přepravní uzel pro region Střední a Východní Evropy. Lokalita letiště byla vybrána i z důvodu synergie s leteckým provozem, v návaznosti na pravidelnou leteckou linku, kterou zde TNT provozuje již téměř 10 let. „Výstavba nového terminálu TNT na letišti přinese velké možnosti rozvoje a synergie pro kraj, město i letiště“, doplňuje k záměru předseda představenstva LETIŠTĚ BRNO a.s., Jiří Filip.

Doposud jsou pozemky, na kterých by měla vyrůst hala logistického centra přepravce, předmětem věcných břemen společnosti Brno Airport Logistic Park, s.r.o., (dále jen BALP) dceřiné společnosti LETIŠTĚ BRNO, která je nájemcem závodu. Instituce, které mají projekt financovat však požadují nahradit právní status věcného břemene novou právní formou podle nového Občanského zákoníku. Proto BALP požádala o změnu právního statutu. Právo stavby bude zřizováno opět ve prospěch společnosti, náhradou za dosavadní věcné břemeno k dotčenému pozemku. Společnost BALP, s.r.o. tedy ponese i náklady na zřízení práva stavby. K okamžiku zřízení práva stavby bude k dotčené části pozemku zrušeno dosavadní věcné břemeno. Společnost BALP tak v podstatě zaplatí Jihomoravskému kraji za možnost realizovat zde stavbu dvakrát. (poprvé za věcné břemeno, nyní za právo stavby) Potřetí se v rozpočtu kraje objeví zisk z logistické zóny tím, že společnost navýší příjmy - zisk se projeví ve zhodnocení podniku a zároveň promítne do výpočtu výše nájemného.

I s touto zátěží jsme připraveni se vypořádat, abychom do areálu letiště získali takto významného partnera. O souhlas žádáme Jihomoravský kraj při realizaci jakékoliv stavby v areálu letiště, v daném případě dochází oproti dosavadním projektům k dílčím úpravám v řešení areálu s ohledem na specifické požadavky provozu TNT, požádali jsme tak Jihomoravský kraj o souhlas s tímto upraveným řešením,“ dodává Filip.

search