30.5.2016 - Hašek: Kraj finišuje s analýzou nájemních smluv k letišti Brno-Tuřany

Zcela mimořádně zasedala Rada Jihomoravského kraje v prostorách mezinárodního Letiště v Brně Tuřanech. Radní  se k jednání sešli v salonku odbavovací haly a seznámili se mimo jiné se závěry analýzy, kterou si JMK nechal zpracovat pro posouzení Smlouvy uzavřené s provozovatelem mezinárodního veřejného letiště Brno Tuřany. Nezávislá analýza se zaměřila jednak na právní posouzení 14 let staré smlouvy o nájmu podniku a jejich dodatků s ohledem na nový občanský zákoník, jednak na posouzení ekonomického modelu provozování brněnského letiště ve srovnání s regionálními letišti v Ostravě a Karlových Varech.

„Analýza se blíží do finále, Rada Jihomoravského kraje dnes vzala na vědomí předložení nezávislé analýzy smluvních vztahů k letišti Brno. Zároveň rozhodla o poskytnutí lhůty do 15. 6. 2016 pro vyjádření Letiště Brno a stanoviska příslušných odborů Krajského úřadu Jihomoravského kraje k závěrům analýzy smluvních vztahů mezi Jihomoravským krajem a společností Letiště Brno, a.s. Ze zprávy, mimo jiné, vyplývá, že model, který na  jižní Moravě funguje, kdy má Letiště v pronájmu dlouhodobě soukromá společnost, je pro veřejné finance ekonomicky výhodnější, než kdyby jej kraj provozoval sám. Závěr zprávy hovoří o tom, že je smluvní model vzájemné spolupráce mezi Letištěm Brno a JMK plně funkční a je přínosem pro všechny zainteresované strany,“ hodnotí analýzu jihomoravský hejtman Michal Hašek.

V dokumentu například stojí, že při srovnání s provozem obdobného podniku – Letištěm Ostrava-Mošnov, které ovládá plně Moravskoslezský kraj, se jeví brněnský model, kdy je Letiště od roku 2002 pronajaté jako funkční celek  soukromé společnosti, jako ekonomicky a společensky výhodnější. Letiště Brno dosahuje výrazně lepších hospodářských výsledků, které pozitivně ovlivňuje zejména počet odbavených cestujících, který jsou v Brně oproti Ostravě téměř dvojnásobné. Brněnské letiště jich však dosahuje s minimálním zatížením veřejných zdrojů financování, ve srovnání s Ostravou, kde veřejné finance hrají zásadní existenční roli pro fungování letiště. Konkrétně v letech 2004 -2014 vložil Moravskoslezský kraj ve veřejných zdrojích do tamního letiště cca 1,48 miliardy korun, ve stejné době Jihomoravský kraj 273 milionů korun při plném rozvoji letiště a při nejvyšších číslech přepravených osob na regionálních letištích v České republice.

„Těší nás, že zpráva potvrdila, že spolupráce Letiště s Jihomoravským krajem je smysluplná. Jak kraji, tak nám jde o společný cíl a to je rozvoj dopravní infrastruktury kraje a tím je bezesporu mezinárodní letecké spojení, nejen s evropskými destinacemi. Pokud jde o právní analýzu, viděli jsme ji teprve dnes na Radě JMK  a pan hejtman nás požádal, abychom se k závěrům vyjádřili do 14 dnů. Věřím, že i tato část potvrzuje, stejně jako ekonomické posouzení, že jsou všechny náležitosti v souladu se zákonem a právními předpisy,“ dodává k dokumentu předseda představenstva Letiště Brno Jiří Filip.

Předseda představenstva také Radu JMK seznámil s novinkami, které se týkají rozvoje brněnského letiště v nejbližší době. „Vedení letiště nás informovalo o významné pozitivní zprávě, která je pro další rozvoj dopravní infrastruktury v této lokalitě důležitá. Máme konkrétní informace o konkrétním projektu, prozatím jsou to však informace neveřejného charakteru, do chvíle než se s nimi seznámí zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém červnové zasedání,“ oznámil jihomoravský hejtman.

Mezinárodní letiště Brno-Tuřany, je druhé největší letiště v ČR, ročně odbavuje bezmála 500 tisíc cestujících. Letišti Brno se tak daří udržet zájem cestujících v pravidelné i charterové osobní dopravě. Pravidelnou linkou se z něj dostanou cestující do Londýna, Eindhovenu a Mnichova. Charterové lety, které jsou především záležitostí letní sezóny,  spojují Brno především s prázdninovými destinacemi. Největšímu zájmu se těší lety do Antalye (Turecko), Burgasu (Bulharsko) a Heraklionu (Řecko). Nepravidelné lety měly loni na Letišti Brno 58% podíl a pravidelná přeprava 42% podíl.

Od poloviny roku 2002 provozuje Letiště Brno-Tuřany akciová společnost LETIŠTĚ BRNO a.s. V roce 2004 přešel na základě zákona závod Letiště Brno-Tuřany včetně platného smluvního vztahu na Jihomoravský kraj, a Jihomoravský kraj se tak ze zákona stal pronajímatelem Letiště Brno-Tuřany. V období od poloviny roku 2004 do roku 2015 se zvýšil počet vzletů a přistání všech letadel z 2,2 tisíc na 4,4 tisíc ročně, počet přepravených cestujících vzrostl 2,7krát – ze 170 tisíc na 460 tisíc. Letiště Brno je i významným zaměstnavatelem v kraji. Samotný provozovatel letiště zaměstnává přibližně 150 převážně středoškolsky a vysokoškolsky kvalifikovaných pracovníků, celkově letiště generuje kolem 450 pracovních míst v primární a sekundární sféře.

search