Projekty financované z EU

Evropská Unie

Projekt

DOPLNĚNÍ INFRASTRUKTURY LETIŠTĚ BRNO TUŘANY

Rada Jihomoravského kraje na své 169. schůzi konané dne 26.6.2008 schválila žádost o podporu projektu “Doplnění infrastruktury letiště Brno Tuřany” k předložení do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, pro oblast podpory 1.1. Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu. Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod projekt schválil dne 7.10.2008.

Cílem projektu bylo zvýšení bezpečnosti provozu letiště a zajištění separace cestujících z Schengenského a mimo Schengenského prostoru. Projekt byl rozdělen do dvou etap. V první etapě byly nakoupeny dva speciální letištní autobusy a ve druhé etapě letištní automobilová cisternová stříkačka.

Celkové výdaje projektu činily 31 417 000 Kč včetně DPH - výdaje na letištní autobusy byly ve výši 17 017 000 Kč, na letištní automobilovou cisternovou stříkačku 14 400 000 Kč. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií. Na způsobilých výdajích projektu ve výši 26 300 000 Kč se podílela EU 85%, Regionální rada Jihovýchod 7,5 % a Jihomoravský kraj 7,5%. Jihomoravský kraj hradil také nezpůsobilé výdaje projektu ve výši 5 117 000 Kč.

Na přípravě zadávacích řízení, zejména na zpracování návrhů specifikací technických a provozních požadavků zařízení se podílela společnost LETIŠTĚ BRNO a.s., která je provozovatelem pořízených autobusů i letištní stříkačky.

Speciální letištní autobusy


Jihomoravský kraj uzavřel smlouvu o dodávce letištních autobusů po provedeném veřejném zadávacím řízení se společností IHR-TECHNIKA s.r.o. Dne 17.12.2008 byly Jihomoravskému kraji předány dva letištní autobusy, které dne 15.1.2009 slavnostně předal hejtman Jihomoravského kraje, provozovateli mezinárodního veřejného letiště Brno - Tuřany, společnosti LETIŠTĚ BRNO a.s. do užívání. Autobusy zajišťují komfort a bezpečnost cestujících pro přepravu mezi odbavovacími halami a dopravními letouny na mezinárodním veřejném letišti Brno - Tuřany.

Speciální letištní autobusy Speciální letištní autobusy

Vybrané technické údaje

 • výška x délka x šířka: 3 m x 14,7 m x 3,2 m
 • maximální rychlost (omezena omezovačem) 40 km/h
 • kapacita 110 cestujících (při parametru 4 cestující na 1 m2), maximální obsazení 136 cestujících
 • klimatizovaná kabina řidiče a cestujících
 • 3 dveře na každé straně autobusu
 • 1 dveře na každé straně vybaveny mechanickou rampou pro bezbariérový nájezd a výjezd invalidních vozíků
 • nízkopodlažní protiskluzová podlaha s možností snížení při nástupu a výstupu, snížená výška 280 mm od země, výška bez snížení 350 mm.

Letištní cisternová automobilová stříkačka


Ve druhé etapě projektu bylo rozšířeno technické vybavení hasičského záchranného sboru působícího na mezinárodním letišti Brno-Tuřany nákupem letištní cisternové automobilové stříkačky (dále také “CAS”) s cílem zvýšit úroveň bezpečnosti provozu letiště a jeho uživatelů a zvýšit technickou připravenost pro akutní zásah v případě krizové situace. Na základě výběrového řízení byla uzavřena Smlouva o dodání letištní automobilové cisternové stříkačky se společností Ziegler Hasičská Technika, s.r.o. Dne 23.12.2010 Jihomoravský kraj CAS převzal. CAS byla hejtmanem Jihomoravského kraje dne 26.1.2011 slavnostně předána představitelům společnosti LETIŠTĚ BRNO a.s. a Hasičského záchranného sboru.


CAS je určena pro potřeby hasičského záchranného sboru při plnění jeho úkolů vyplývajících z právních předpisů o požární ochraně a právních předpisů z oblasti civilního letectví. CAS je vybavena nejmodernějšími technologiemi. Požární zásah lze uskutečnit z vozu vodou nebo pěnou, práškem i oxidem uhličitým. Vozidlo je vybaveno také příslušenstvím pro vniknutí do trupu letadla, přetlakovým ventilátorem, základním zdravotním příslušenstvím a detekčními přístroji, mimo dálkově ovládaný osvětlovací stožár je k dispozici i elektrocentrála a sada halogenových lamp k osvětlení místa zásahu.

Letištní cisternová automobilová stříkačka Letištní cisternová automobilová stříkačka

Vybrané technické údaje

 • výrobce a typ: Mercedes - Benz, Actros 3360 A 42 6x6
 • převodovka: automatická
 • max. rychlost: 125 km/h
 • zrychlení 0 - 80 km/hod: do 35 sec v plném zatížení
 • výška x délka x šířka: 3,8 m x 9,8 m x 2,5 m
 • celková hmotnost: 28,4 t
 • počet míst v kabině: 1+2
 • nájezdové úhly: 30°
 • přední naviják: 6 800 kg, délka lana 27 m
 • výkon čerpadla: 6 000 l/min
 • nádrž na vodu: 10 000 l
 • nádrž na pěnidlo: 1 200 l
 • práškové zařízení: 250 kg
 • zařízení CO2: 120 kg
 • střešní monitor: průtok 4 000 l/min, dostřik 70 m, dálkové ovládání z kabiny
 • nárazníkový monitor: průtok 1 200 l/min, dostřik 40 m, dálkové ovládání z kabiny
 • chladící trysky: 3 ks na podvozku vpředu, 2 ks na podvozku vzadu
 • světelná signalizace množství vody v nádrži na bocích nástavby.


search