O letišti

Významná data

1946
přijato rozhodnutí o stavbě nového letiště v Brně v lokalitě Tuřany
1954
letiště uvedeno do provozu jako státní letiště s vojenským provozem
1958
oficiálně zahájen civilní provoz
1965–1970
dosahovány největší výkony v pravidelné vnitrostátní dopravě (vzhledem k neexistenci kvalitní a rychlé pozemní dopravy zajišťovaly Československé aerolinie spojení do Košic, Sliače, Bratislavy, Ostravy, Holešova, Prahy, Karlových Varů)
1967
vybudována nová odbavovací hala, instalován systém přesných přibližovacích majáků ILS
1978
VPD prodloužena na 2650 m
1986
rozšířena odbavovací budova
1982–1992
letiště ve správě Ministerstva obrany
1991
ukončení vojenského provozu
1992
Česká správa letišť přebírá letiště od Ministerstva obrany, v srpnu je obdrženo povolení k provozu veřejné mezinárodní dopravy, letiště zahajuje civilní provoz po několika letech útlumu
1995
poprvé od sedmdesátých let byla překročena hranice 100 tisíc odbavených cestujících za rok
1996
provedena částečná rekonstrukce odbavovací budovy, dokončena výstavba hasičské stanice
1997
v květnu se konal první Letecký den v novodobé historii letiště, první přistání letounu Boeing 747
2000
zahájení provozu pravidelné dopravy na lince Praha-Brno. Provoz byl ukončen k 30.3.2001
2002
od 1.7.2002 zahájila provozování letiště společnost LETIŠTĚ BRNO a.s., která byla založena za účelem provozování a rozvoje letiště Brno-Tuřany, majetek letiště zůstává v majetku státu
2004
od 1.7.2004 přechází letiště do vlastnictví Jihomoravského kraje, LETIŠTĚ BRNO a.s. je nadále provozovatelem
2005
zahájení provozu na lince Brno — Londýn se společností Ryanair
2006
výstavba nové odbavovací budovy
2008
rekonstrukce původní odbavovací budovy
více než 500 tisíc odbavených cestujících
2009
návštěva papeže Benedikta XVI.
2011
nejvíce odbavených cestujících v historii Brněnského letiště - 557 952.

Vývoj civilního letectví v Brně

Historie brněnských letišť začíná v roce 1923, kdy se o zřízení státního letiště začalo zajímat ministerstvo veřejných prací. Jako nejvýhodnější byl nakonec vybrán katastr Černovic.

Dne 23. května 1926 přistálo na tomto letišti první letadlo Farman - Goliath pro 12 cestujících. Následujícího dne odpoledne přilétlo z Prahy letadlo De Havilland, imatrikulační značky L-BAHE, se 4 cestujícími. Tento den je považován za zahájení letecké dopravy do Brna.

Již v následujícím roce začala pravidelná přeprava pošty na trati Brno - Glivice - Wroclaw - Berlín a Brno - Vídeň. V letech 1927 - 1930 se zvyšuje význam letecké dopravy do jihomoravské metropole. Brno má spojení s Prahou, Bratislavou, Košicemi, Zlínem, Piešťanami, Užhorodem, Kluží, Bukureští, Sarajevem a Záhřebem. Po důsledcích hospodářské krize, která se začíná projevovat od roku 1931, dochází v roce 1935 ke zrušení zahraničních linek a provoz na brněnském letišti rapidně slábne. V roce1938 přichází okupace, která ukončila první etapu letecké dopravy v Brně.

V poválečných letech dochází k obnovení pravidelného spojení s Prahou a později i s ostatními městy v Československu. S příchodem nové letadlové techniky přestává travnaté letiště v Černovicích vyhovovat. Ještě před válkou Zemský úřad v Brně jednal o zřízení nového letiště v oblasti obce Tuřany. Výstavba nového letiště, která byla financována Hlavní správou civilního letectví, začala až po roce 1950. V roce 1967 byla vybudována nová odbavovací hala a v roce 1972 začaly práce na rozšíření stávajícího letiště. Od 1.1.1982 bylo letiště předáno do správy ministerstva obrany. V tomto období probíhal civilní letecký provoz pouze v době konání veletrhů. V roce 1986 byla dokončena přístavba odbavovací haly a souvisejících objektů. Na základě zvyšujícího se zájmu o letiště Brno - Tuřany pro mezinárodní lety byl v roce 1989 udělen letišti statut veřejného mezinárodního civilního letiště.

Od 1.1.1991 do 30.6.2002 zajišťovala provoz a rozvoj letiště Česká správa letišť, která vznikla jako státní příspěvková organizace, která v roce 1995 byla přetransformována na státní podnik. ČSL v České republice zajišťoval provoz a rozvoj čtyř mezinárodních letišť - Praha, Ostrava, Karlovy Vary a Brno.

Zakladatel ČSL, s.p., Ministerstvo dopravy a spojů v roce 2001 rozhodl o realizaci pilotního projektu - provozování regionálního letiště Brno-Tuřany na bázi partnerství veřejného a soukromého sektoru. V souladu s jednotlivými kroky tohoto projektu zahájila 1.7.2002 provozování letiště společnost LETIŠTĚ BRNO a.s., mezi jejíž základní povinnosti patří dlouhodobé zajištění provozu letiště a služeb souvisejících s leteckou dopravou, zajištění údržby a rozvoje letiště v souladu s potřebami letecké dopravy. 1.7. 2004 bylo na základě zákona 166 z roku 2004 převedeno letiště Brno-Tuřany do majetku Jihomoravského kraje.

23. března 2005 byla uvedena do provozu pravidelná linka provozovaná leteckou společností Ryanair na trase Brno - Londýn. V tomtéž roce byl položen základní kámen nové odbavovací budovy. Projekt výstavby byl spolufinancován Evropskou unií. Samotná stavba byla dokončena po 364. dnech od poklepání základního kamene a to 18.9.2006. V roce 2007 získala titul Stavba roku.

search