GA + Business Aviation

Lety odbavuje pracoviště Handling:
tel.: +420 545 521 309
handling@brno-airport.cz
AFTN: LKTBYDYT
SITA: BRQCZ7X

Provozní doba: H24/7

Služby:

  • místnost posádek s PC, internetovým připojením a WiFi Free
  • přístup k Briefing a MET Office
  • Catering
  • Zajištění pozemní dopravy, půjčovna automobilů, Limousine service

LPH - Shell CR
Superintendent Brno, tel. +420 545 521 326, fax: +420 545 521 810
Shell Praha, obchodní oddělení, tel. +420 220 113 875,  fax: +420 233 325 302
Druh paliv: Jet A-1, AVGAS 100 LL

Hangárování – k dispozici jsou nezateplené hangáry pro krátkodobé i dlouhodobé hangárování. Pro zjištění aktuální kapacity kontaktujte pracoviště Handling.
Velikost hangáru:

  • průjezdný profil vrat: šířka 17,0 m x výška 5,3 m
  • použitelná hloubka hangáru: 16,5 m

Ceník hangárování:

Denní sazba
A/C 0-4000 kg MTOW Každých započatých 500kg MTOW/den 260,00 Kč
A/C nad 4000 kg MTOW Každá započatá t MTOW/den 520,00 Kč

Měsíční sazba
A/C 0-4000 kg MTOW Každých započatých 500kg MTOW/měsíc 4 600,00 Kč
A/C nad 4000 kg MTOW Každá započatá t MTOW/měsíc 7 670,00 Kč

search