Cestovní doklady

Občan ČR může vycestovat pouze s platným cestovním dokladem, kterým se rozumí:

  • platný cestovní pas nebo jiný druh cestovního dokladu podle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů,
  • platný občanský průkaz v případě cesty do zemí Evropské unie a dále Islandu, Norska, Lichtenštejnska a Švýcarska.

Cestovní pas, stejně jako občanský průkaz je však chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro děti v něm zapsané. Více informací o cestování s dětmi naleznete v sekci „Cestování s dětmi”.

Nedoporučuje se cestovat na občanský průkaz s odděleným rohem, protože odstřižení rohu by v případě prokazování totožnosti držitele ve státě Evropské unie mohlo být považováno za vyznačení neplatnosti občanského průkazu anebo za jeho poškození.

Cestovní doklad by měl být platný minimálně po dobu plánovaného pobytu mimo území ČR, avšak některé státy mohou vyžadovat platnost i výrazně delší. Proto doporučujeme, abyste se na konkrétní pravidla informovali na zastupitelském úřadu navštěvovaného státu.

V případě ztráty cestovního dokladu je nutné se obrátit na nejbližší zastupitelský úřad ČR, který za účelem návratu vystaví náhradní cestovní doklad. Tento doklad slouží k jednorázové cestě do ČR.

Podrobné informace týkající se cestovních dokladů ČR naleznete také na stránkách Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR.

search